Српски | Srpski | English

резервни део за ултразвук апарат Acuson Antares/Siemens М-02/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-02/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за ултразвук апарат Acuson Antares/Siemens за потребе Универзитетске дечје клинике

Пoзив за подношење понуда, М-02-2016
Конкурсна документација, ЈН М-02-2016
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-02-2016
Одговор на питање 1, ЈН М-02-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН М-02-2016