Српски | Srpski | English

Набавка добара – резервног дела, „Адсорбер крио компресора“ В-22/14

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервног дела, „Адсорбер крио компресора” за апарат за магнетну резонанцу произвођача „Philips Medical Systems” из Холандије, модел „Achiva 1.5T
Nova Dual 32 ch” са уградњом.

Јавни позив

Конкурсна документација

Прилог

Одговор на питање бр. 1

Одговор на питање бр. 2

Iзмене и допуне конкурсне документације