Српски | Srpski | English

ремонт хладне главе апарата за магнетну резонанцу „Philips Achieva Nova Dual“ В-44/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-44/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – ремонт хладне главе апарата за магнетну резонанцу „Philips Achieva Nova Dual“ за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-44-2016.
Конкурсна документација, ЈН В-44-2016.
Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-44-2016.
Одлука о додели уговора, ЈН В-44-2016.