Српски | Srpski | English

Рендген цеви и поправке рендген апарата

Набавка добра – резервног дела за редген апарат – рендген цеви и поправке рендген апарата, под шифром 33100000 – медицинска опрема из општег речника набавки.

Јавни позив

Конкурсна документација