Српски | Srpski | English

реновирања болничког и канцеларијског намештаја М-19/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-19/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге реновирања болничког и канцеларијског намештаја Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-19-2017
Одговор на питање бр. 1, ЈН М-19-2017
Одговор на питањe бр. 2, ЈН М-19-2017
Измена конкурсне документације 2, ЈН М-19-2017
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2