Српски | Srpski | English

санитетски и материјал В-36/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-36/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – санитетски и медицински материјал за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-36-2015
Конкурсна документација, В-36-2015
Измене и допуне кoнкурсне документације 1, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 1, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 2, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 3, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 4, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 5, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 1, ЈН В-36-2015
Измене и допуне кoнкурсне документације 2, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 6, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 7, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 8, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 9, ЈН В-36-2015
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 2
Измене и допуне кoнкурсне документације 3, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 10, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 11, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 12, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 13, ЈН В-36-2015
Одговор на питање 14, ЈН В-36-2015
Одлука о додели уговора, ЈН В-36-2015
Одлука о обустави поступка, ЈН В-36-2015
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, ЈН В-36-2015
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права(1)
Обавештење о закљученом уговору Bavako
Обавештење о закљученом уговору Bimed
Обавештење о закљученом уговору Eumed
Обавештење о закљученом уговору Kibid
Обавештење о закљученом уговору Layon
Обавештење о закљученом уговору Neomedica
Обавештење о закљученом уговору Omni medikal
Обавештење о обустави поступка
Обавештење о закљученом уговору Stiga
Обавештење о закљученом уговору Sinofarm
Обавештење о закљученом уговору Medicom
Обавештење о закљученом уговору Medalex
Обавештење о закљученом уговору Mark Medical
Обавештење о закљученом уговору Intrex
Обавештење о закљученом уговору Inel medic VP
Обавештење о закљученом уговору B Braun Adria
Обавештење о закљученом уговору Aptus
Обавештење о закљученом уговору Laviefarm
Обавештење о закљученом уговору Metreco
Обавештење о закљученом уговору SN Medic
Обавештење о закљученом уговору Biostent
Обавештење о закљученом уговору Farmalogist
Обавештење о закљученом уговору Angiolock
Обавештење о закљученом уговору Soul Medical
Одлука о обустави поступка, ЈН В-36-2015, партија 80
Обавештење о закљученом уговору Grosis
Обавештење о закљученом уговору Denta BP Pharm
Обавештење о закљученом уговору Adoc
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma
Одлука о додели уговора, партија 7, ЈН В-36-2015
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss
Обавештење о закљученом уговору Aptus 2
Обавештење свих учесника о Решењу Републичке комисије
Одлука о додели уговора, ЈН В-36-2015
Обавештење о закљученом уговору Инел Медик ВП