Српски | Srpski | English

санитетски и медицински материјал В-01/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-01/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – санитетски и медицински материјал за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-01-2016
Конкурсна документација, В-01-2016
Одговор на питање 1, ЈН В-01-2016
Одговор на питање 2, ЈН В-01-2016
Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-01-2016
Одговор на питање 3, ЈН В-01-2016
Измена Конкурсне документације 2, ЈН В-01-2016
Одговор на питање 4, ЈН В-01-2016
Одговор на питање 5, ЈН В-01-2016
Измена Конкурсне документације 3, ЈН В-01-2016
Одговор на питање 6, ЈН В-01-2016
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН В-01-2016
Одлука о обустави поступка, ЈН В-01-2016
Обавештење о закљученом уговору Vicor
Обавештење о закљученом уговору Gosper
Обавештење о закљученом уговору ПРОСПЕРА 1
Обавештење о закљученом уговору Синофарм
Обавештење о закљученом уговору ПММ С.М.
Обавештење о закљученом уговору М-LINE
Обавештење о закљученом уговору Браун