Српски | Srpski | English

Санитетски и медицински потрошни материјал В-28/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-28/2014, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – „Санитетског и медицинског потрошног материјала, по партијaма

Позив за подношење понуда.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

Одговор на питање понуђача

Прилог 1

Pitanja i odgovori 2

Питања и одговори 3

Одговор на питање4

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Питање и одговор5

Прилог 1 прва страна

Питање и одговор 6

Питања и одговoри 7

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Обавештење о закљученом уговору 1(2)

Обавештење о закљученом уговору 2(2)

Обавештење о закљученом уговору 3(1)

Обавештење о закљученом уговору 4(2)

Обавештење о закљученом уговору 5(2)

Обавештење о закљученом уговору 6

Обавештење о закљученом уговору 7

Обавештење о закљученом уговору 8

Обавештење о закљученом уговору 9

Обавештење о закљученом уговору 10

Обавештење о закљученом уговору 11

Обавештење о обустави поступка

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права II

Обавештење о закљученом уговору 12