Српски | Srpski | English

Санитетски и медицински потрошни материјал, бр.В-04/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-04/2014, обликован по партијама.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – санитетски и медицински потрошни материјал, обликована по
партијaма, како следи:

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Спецификација

Одговори на питања

Одговори на питања 1

Измене и допуне конкурсне документације

Одговори на питања 2

Одговори на питања 3

Решење Републичке комисије за заштите права

Решење републичке комисије, ЈН В-4-2014