Српски | Srpski | English

санитетски потрошни материјал В-24/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-24/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара –санитетски потрошни материјалза потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-24-2020
Конкурсна документација, ЈН В-24-2020
Одговор на питање 1, ЈН В-24-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда

Измена конкурсне документације 1, ЈН В-24-2020
Одговор на питање 2, ЈН В-24-2020
Одлука о обустави поступка, ЈН В-24-2020

Одлука о додели уговора, ЈН В-24-2020
Одлука о додели уговора, партија бр. 7, ЈН В-24-2020
Обавештење о закљученом уговору целтис в-24

Обавештење о закљученом уговору сутура медик в-24
Обавештење о закљученом уговору лавиефарм в-24
Обавештење о закљученом уговору целтис в-24
Обавештење о закљученом уговору sn medic в-24

Обавештење о закљученом уговору стига в-24
Обавештење о закљученом уговору телемед в-24
Обавештење о закљученом уговору биостент в-24
Обавештење о закљученом уговору пхоеникс пхарма в-24
Обавештење о закљученом уговору лајон в-24
Обавештење о закљученом уговору магна фармациа в-24