Српски | Srpski | English

санитетски потрошни материјал В-24/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-24/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара –санитетски потрошни материјалза потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-24-2020
Конкурсна документација, ЈН В-24-2020
Одговор на питање 1, ЈН В-24-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда

Измена конкурсне документације 1, ЈН В-24-2020
Одговор на питање 2, ЈН В-24-2020
Одлука о обустави поступка, ЈН В-24-2020

Одлука о додели уговора, ЈН В-24-2020