Српски | Srpski | English

санитетски потрошни материјал В-46/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В46/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – санитетски потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-46-2020
Конкурсна документација, ЈН В-46-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-46-2020