Српски | Srpski | English

санитетски потрошни материјал В-46/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В46/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – санитетски потрошни материјал за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-46-2020
Конкурсна документација, ЈН В-46-2020
Одлука о додели уговора, ЈН В-46-2020
Одлука о додели уговора, партија бр. 2, ЈН В-46-2020
Обавештење о закљученом уговору paroco v-46

Обавештење о закљученом уговору тт медик v-46
Обавештење о закљученом уговору оми медикал v-46
Обавештење о закљученом уговору лајон v-46

Обавештење о закљученом уговору кибид v-46
Обавештење о закљученом уговору дента бп v-46
Обавештење о закљученом уговору биотек v-46
Обавештење о закљученом уговору драгер v-46

Обавештење о закљученом уговору гросис v-46
Обавештење о закљученом уговору неомедика v-46
Обавештење о закљученом уговору екотрејд v-46