Српски | Srpski | English

санитетски потрошни материјал за потребе служби кардиологије и кардиохирургије В-38/2016.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-38/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – санитетски потрошни материјал и потрошни материјал за потребе служби кардиологије и кардиохирургије Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-38-2016.
Конкурсна документација, В-38-2016.

Измена конкурсне документације 1, ЈН В-38.-2016
Одговор на питање 1, ЈН В-38-2016.
Одговор на питање 2, ЈН В-38-2016.
Одговор на питање 3, ЈН В-38-2016.
Одговор на питање 4, ЈН В-38-2016.
Одговор на питање 5, ЈН В-38-2016.
Одлука о обустави поступка, ЈН В-38-2016.
Одлука о додели уговора, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 2, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 3, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 4, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 5, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 6, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 7, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 8, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 9, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 10, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 11, ЈН В-38-2016.
Обавештење о обустави поступка 2, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 12, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору, 13, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 14, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 15, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 16, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 17, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 18, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 19, ЈН В-38-2016.
Обавештење о закљученом уговору 20, ЈН В-38-2016