Српски | Srpski | English

сервис агрегата за напајање М-29/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-29/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe сервиса агрегата за напајање за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН М-29-2015
Кoнкурсна документација, ЈН М-29-2015
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-29-2015
Одговор на питање 1, ЈН М-29-2015
Одлука о додели уговора, ЈН М-29-2015