Српски | Srpski | English

Сервисирања/уградње на уређај за магнетну резонанцу V-10/14

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтvoreni poстуpak br. V-10/14.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добра – добара – резервног дела – Х оса градијент кабинета са услугом
сервисирања/уградње на уређај за магнетну резонанцу произвођача „Philips
Healthcare”:

 

 Јавни позив

Конкурсна документација

Прилог

Измена конкурсне документације

Закључење уговора