Српски | Srpski | English

Служба за хематологију и онкологију

hematologija-web

Начелник службе: Проф. др Драгана Јанић

Доктори:
Проф. др Лидија Кривокапић – Докмановић
Проф. др Нада Крстовски
Асист. др Јелена Лазић
Асист. др Предраг Родић
Др Горан Милошевић

ОДЕЉЕЊЕ ХЕМАТОЛОГИЈЕ И ОНКОЛОГИЈЕ

Главна медицинска сестра: мс Нена Дивац
Број телефона: 011/2060-690
I спрат
Време посете: 13 – 14 часова

ХЕМАТОЛОШКА ДНЕВНА БОЛНИЦА

Шеф Дневне болнице: Проф. др Дејан Шкорић

Медицинска сестра: вмс Љиљана Петковић
Број телефона: 011/2060-679

ХЕМАТОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

Главни лаборант: Обрадовић Драгомор
Број телефона: 011/2060-612

ИМУНОЛОШКА ЛАБОРАТОРИЈА

Доктор: Мр сци. мед. Срђа Јанковић
Главни лаборант:Бранислав Ђорђевић
Број телефона: 011/2060-674

ОДСЕК ЗА ИМУНОЛОГИЈУ
Шеф одсека: Мр сци. мед. Срђа Јанковић