Српски | Srpski | English

Служба хематологије

hematologija-web

Начелник службе – одељења: Проф. др Дејан Шкорић

ОДЕЉЕЊЕ ХЕМАТОЛОГИЈЕ И ОНКОЛОГИЈЕ
Доктори:

Проф. др Нада Крстовски
Асист. др Јелена Лазић

Асист. др Предраг Родић
Др Горан Милошевић

Главна медицинска сестра: вмс Магдалена Раденовић
Број телефона: 011/2060-690
I спрат
Време посете: 13 – 14 часова

ДНЕВНА ХЕМАТОЛОШКА БОЛНИЦА

Шеф дневне болнице: Проф. др Нада Крстовски
Медицинска сестра: вмс Љиљана Петковић
Број телефона: 011/2060-679

ОДСЕК ЗА ИМУНОЛОГИЈУ СА ИМУНОЛОШКОМ  ЛАБОРАТОРИЈОМ

Шеф одсека: Мр сци. мед. Срђа Јанковић
Број телефона: 011/2060-674