Српски | Srpski | English

Одељење ендокринологије

endokrinologija

Начелник службе – одељења: Проф. др Силвија Сајић

ОДЕЉЕЊЕ ЕНДОКРИНОЛОГИЈE
Доктори:

Доц. др Вера Здравковић
Мр сци. мед. Владислав Бојић
Доц. др Маја Јешић
Др спец. Смиљка Ковачевић

ДНЕВНА БОЛНИЦА ЕНДОКРИНОЛОГИЈЕ
Шеф дневне болнице:
Доц. др Вера Здравковић

КАБИНЕТ ЗА ДИЈАБЕТС
Медицинска сестра: Наташа Станић

Главна медицинска сестра: вмс Данијела Богоевска
Број телефона: 011/2060-701
I спрат

Време посете: 13 – 14 часова