Српски | Srpski | English

станица кисеоника, азот оксидула, компринованог ваздуха и вакума В-18/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-18/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – станица кисеоника, азот оксидула, компринованог ваздуха и вакуума за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, В-18-2016
Конкурсна документација, В-18-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-18-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-18-2016