Српски | Srpski | English

стерилизатор за потребе службе ортопедске хирургије В-32/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-32/2015.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – стерилизатор за потребе службе ортопедске хирургије Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-32-2015
Конкурсна документација, ЈН В-32-2015
Измене и допуне конкурсне документације 1, ЈН В-32-2015
Одговор на питање 1, ЈН В-32-2015
Одлука о додели уговора, ЈН В-32-2015