Српски | Srpski | English

столица троседежница М-30/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-30/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара –столица троседежница за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда М-30-2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА M-30-2015
Питања и одговори 1 за М-30-2015
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору