Српски | Srpski | English

столице и фотеље М-28/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-28/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – столице и фотеље за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-28-2016
Конкурсна документација, ЈН В-28-2016
Одлука о додели уговора, ЈН М-28-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-28-2016