Српски | Srpski | English

текуће поправке и одржавање климатизације и расхладних уређаја М-06/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-06/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и одржавање климатизације и расхладних
уређаја Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1(1)

Измена конкурсне документације 1, ЈН М-06-2020
Odluka o dodeli ugovora, JN M-06-20