Српски | Srpski | English

текуће поправке и одржавање лифтова ЈН М-01/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-01/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – текуће поправке и одржавање лифтова за потребе Универзитетске дечје
клинике

Poziv za podnosenje ponuda, ЈН М 01-2018
KONKURSNA DOKUMENTACIJA, JN M-01-2018