Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничког одржавање плазма стерилизатора „Plasmaster 80 (HMTS)“ П-03/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, П-03/2016
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка су услуге – текуће поправке и техничког одржавање плазма
стерилизатора „Plasmaster 80 (HMTS)“, произвођача „Human Meditek, Co.,
Ltd.“, Кореја, број П-03/2016

Обавештење о покретању поступка П-03-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА П-03-2016
Одлука о додели уговора