Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничког одржавања рендген апарата В-20/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак, ЈН бр. В-20/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничког одржавања рендген апарата за
потребе Универзитетске дечје клинике, по партијама.

Позив за подношење понуда В-20-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА В-20-2016
pitanje i odgovor za nabavku usluga-tekuće popravke i tehničkog održavanja rendgen aparata
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда za nabavku usluga tekuće popravke i tehničkog održavanja rendgen aparata
Измењена конкурсна документација, ИЗМЕНА ПРВА za nabavku usluga – tekuće popravke i i tehničkog održavanja rendgen aparataB-20-2016
Одлука о обустави поступка, ЈН В-20-2016
Одлука о доделОбавештење о закљученом уговору 2, В-20-2016.