Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничког одржавања рендген апарата VISARIS VISION C В-23/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак, бр.ЈН В-23/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничког одржавања рендген апарата
VISARIS VISION C за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда ЈН, В-23-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА JН, B-23-2016
Одлука о додели уговора, JН В-23-2016.
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-23-2016.