Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање респиратора В-62/2016.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-62/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање респиратора „Siemens Servo 300“ и “Siemen Servo 900“ за потребе Универзитетске дечје клинике.

ЈН В-62-2016 Позив за подношење понуда,
Конкурсна документација, ЈН В-62-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-62-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-62-2016