Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање ласера В-66/2016.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак, ЈН В-66/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничко одржавање ласера “VBEAM2 i
GYAG, Candela, USA” за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда В-66-2016
Конкурсна документација, ЈН В-66-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-66-2016
Обавештење о закљученом уговору Trivax