Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за стерилизацију В-65/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак, ЈН В-65/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничко одржавање апарата за
стерилизацију, по партијама за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда ЈН В-65-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЈН В-65-2016
Измена конкурсне документације, ЈН В-65-2016, Измена прва
Одговор на питање 1, ЈН В-65-2016

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда, JН В-65-2016
Odluka o dodeli ugovora JN V-65-2016
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2 за В-65-2016
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1 JN В-65-2016