Српски | Srpski | English

Текуће поправке и техничко одржавање клима уређаја М-15/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр.М-15/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавкауслуга–„Текуће поправке и техничко одржавање клима уређаја“

Позив заподношење понуда

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА(1)

Одговор на питање бр. 1

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Обавештење о закљученом уговору M152015