Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за стерилизацију В-85/2017

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-85/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за стерилизацију Универзитетске дечје клинике

ЈН В-85-2017 Позив за подношење понуда
ЈН В-85-2017 Конкурсна документација
Одговор на питање 1, ЈН В-85-2017
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-85-2017