Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата „Visaris Vision C“ В-32/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-32/2018
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата
„Visaris Vision C“

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-32-2018
ЈN V-32-2018 Коnkursna dokumentacija