Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и шприц пумпи В-80/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-80/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и шприц
пумпи

ЈН В-80-2018 Позив за подношење понуда
ЈН В-80-2018 Конкурсна документација
Одговор на питање 1, ЈН В-80-2019

Измена конкурсне документације 1, ЈН В-80-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa
Одговор на питање 2, ЈН В-80-2019

Измена конкурсне документације 2, ЈН В-80-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa 2
Измена конкурсне документације 3, ЈН В-80-2019