Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и шприц пумпи В-37/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке бр. В-37/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и шприц пумпи/ињектомата разних произвођача, по партијaма.

Позив за подношење понуда В-37-2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА В-37-2015
ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА В-37-2015
Питања и одговори први за В372015
Одговор на питање 2, ЈН В-37-2015
Питања и одговори 3 за В-37-2015
Питања и одговори 4 за В-37-2015
Одлука о додели уговора за В-37-2015
Одлука о обустави поступка за В-37-2015
Обавештење о закљученом уговору 1 за В-37-2015
Обавештење о закљученом уговору 2 за В-37-2015