Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну дијагностику В-18/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-18/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну
дијагностику Универзитетске дечје клинике

ЈН В-18-2019 Позив за подношење понуда
ЈН В-18-2019 Конкурсна документација