Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну дијагностику В-64/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-64/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну
дијагностику Универзитетске дечје клинике

ЈN V-64-2019 Poziv za podnošenje ponuda
ЈN V-64-2019 Коnursna dokumentacija