Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање скенера “Somatom Emotion 16” В-68/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-68/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање скенера “Somatom
Emotion 16” произвођача “Siemens” за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈN V-68-2019 Poziv za podnošenje ponuda
Kоnkursna dokumentacija, ЈN V-68-2019