Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање машине за вантелесни крвоток В-71/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-71/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање машине за вантелесни
крвоток Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-71-2019
Конкурсна документација, ЈН В-71-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-71-2019

Обавештење о продужењу рока за поднoшење понудa 2
Одлука о додели уговора, ЈН В-71-2019
Обавештење о закљученом уговору, Denta BP Pharm