Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата „Visaris Vision C“ В-75/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-75/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање рендген апарата „Visaris
Vision C“

Позив за подношење понудa, ЈН В-75-2019
Конкурсна документација, ЈН В-75-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-75-2019
Обавештење о закљученом уговору , ЈН В-75-2019