Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање респиратора MAQUET SERVO. В-19/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке ЈН бр.В-19/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање респиратора MAQUET
SERVO.

Позив за подношење понуда В-19-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА В-19-2016
Oдговор на питање 1, ЈН В-19-2016
Измена конукурсне документације В-19-2016, Измена прва
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда ЈН В-19-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-19-2016
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-19-2016