Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и шприц пумпи В-88/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-88/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање инфузионих и
шприц пумпи Универзитетске дечје клинике

ЈN V-88-2019 Poziv za podnošenje ponuda
Kоnkursna dokumentacija JN V-88-2019
Обавештење о закљученом уговору Medisal , ЈН В-88-2019
Обавештење о закљученом уговору B. Braun , ЈН В-88-2019