Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за стерилизацију В-90/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-90/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за стерилизацију
за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понудa, ЈН В-90-2019
Конкурсна документација, ЈН В-90-2019
Odgovor 1, JN V-90-19
Одлука о додели уговора, ЈН В-90-2019
Обавештење о закљученом уговору MC Company, ЈН В-90-2019
Обавештење о закљученом уговору Протехно М, ЈН В-90-2019