Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање ласера „“VBEAM2“ и „GYAG“ произвођача „Candela“, USA В-06/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-06/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање ласера „“VBEAM2“ и
„GYAG“ произвођача „Candela“, USA за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-06-2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН В-06-2020
Обавештење о закљученом уговору