Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање аспирационог програма В-05/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-05/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање аспирационог програма
Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, ЈН В-05-2020
Конкурсна документација, ЈН В-05-2020
Обавештење о обустави поступка