Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање опреме произвођача„Schiller“ В-07/20

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-07/20
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – текуће поправке и техничко одржавање опреме
произвођача„Schiller“за потребе Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-07-2020
Konkursna dokumentacija, JN V-07-20
Одлука о додели уговора, ЈН В-07-2020
Оbaveštenje o zaključenom ugovoru, JN V-07-2020