Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање бронхоскопа, гастроскопа и колоноскопа В-08/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-08/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услугe – текуће поправке и техничко одржавање бронхоскопа,
гастроскопа и колоноскопа Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda
Kонкурснa документацијa
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JN V-08-20