Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за анестезију “Flow-I” произвођача “Maquet” В-10/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-10/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за анестезију
“Flow-I” произвођача “Maquet”Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-10-20
Коnkursna dokumentacija, JN V-10-20
Одлука о обустави, ЈН В-10-2020
Obaveštenje o obustavi postupka, JN V-10-20