Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање апарата за физикалну терапију В-11/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-11/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за физикалну
терапију Универзитетске дечје клинике.

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-11-20
Kоnkursna dokumentacija, jN V-11-20