Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање сале за ангиографију В-18/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-18/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање сале за ангиографију за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-18-2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН В-18-2020
Одговор на питање 1, ЈН В-18-2020
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-18-2020
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН В-18-2020
Обавештење о закљученом уговору simens v-18