Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање моторног система за ортопедију В-16/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-16/2020
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање моторног система за ортопедију за потребе Универзитетске дечје клинике

ЈН В-16-2020 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација, ЈН В-16-2020
Одлука о обустави поступка, ЈН В-16-2020