Српски | Srpski | English

текуће поправке и техничко одржавање клима уређаја М-21/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности, ЈН М-21/2016
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуга – текуће поправке и техничко одржавање клима уређаја за
потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, JН М-21-2016.
Конкурсна документација, ЈН М-21-2016
Одлука о додели уговора, ЈН M-21-2016.
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-21-2016.